Trễ kinh 2 ngày, thử que thì thấy 1 vạch đậm, 1 vạch mờ. nhưng bụng cứ đau lâm râm nhẹ, k đau liên tục
Trễ kinh 2 ngày, thử que thì thấy 1 vạch đậm, 1 vạch mờ. nhưng bụng...
Trễ kinh 2 ngày, thử que thì thấy 1 vạch đậm, 1 vạch mờ. nhưng bụng...

Trễ kinh 2 ngày, thử que thì thấy 1 vạch đậm, 1 vạch mờ. nhưng bụng cứ đau lâm râm nhẹ, k đau liên tục (646 lượt xem)
3 0