Chồng có bồ khi vợ mang bầu. Mình mang bầu khoảng tháng nữa thì sinh. Mình phát hiện chồng có bồ, cứ ngày cuối...
THÀNH VIÊN
TÍCH CỰC