Cho rằng nghề thợ thấp kém hơn kỹ sư, giáo viên…
Cho rằng nghề thợ thấp kém hơn kỹ sư, giáo viên…
Cho rằng nghề thợ thấp kém hơn kỹ sư, giáo viên…

Cho rằng nghề thợ thấp kém hơn kỹ sư, giáo viên… (79 lượt xem)
1 0

    • Danh sách các thành viên đã chia sẻ bài viết này.
    • salegpo