Mệt mỏi, đau bụng dưới bên trái, lúc thì đau bên dưới, đau đầu ti nhưng thử que thì chỉ lên 1 vạch.
Mệt mỏi, đau bụng dưới bên trái, lúc thì đau bên dưới, đau đầu ti...
Mệt mỏi, đau bụng dưới bên trái, lúc thì đau bên dưới, đau đầu ti...

Mệt mỏi, đau bụng dưới bên trái, lúc thì đau bên dưới, đau đầu ti nhưng thử que thì chỉ lên 1 vạch. (1490 lượt xem)
10 4