Tuyển sinh MBA 2015 khóa 34
Tuyển sinh MBA 2015 khóa 34

Tuyển sinh MBA 2015 khóa 34 (190 lượt xem)
1 0

 • Hiện Trung tâm Hợp tác Ðào tạo Quốc tế đang tuyển sinh Chương trình MBA hệ tổng hợp, MBA hệ hoàn chỉnh và MBA các chuyên ngành KHÓA 34, bao gồm:
  - MBA chuyên ngành Tài Chính

  - MBA chuyên ngành Marketing

  - MBA chuyên ngành Quản trị Dự án

  - MBA chuyên ngành Quản trị Nhân sự

  - MBA chuyên ngành Quản trị Công

  - MBA chuyên ngành Quản trị y tế

  Ngoài Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA), chương trình tại Việt Nam còn có thêm:
  - Thạc sỹ Hành chính Công (MPA)

  - Thạc sỹ An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp


  Do trường Ðại học Nam Columbia Hoa Kỳ đào tạo và cấp bằng chính thức. Chương trình được kiểm định Chất lượng giáo dục bởi DEAC, do đó cũng là thành viên được công nhận của Hội đồng Kiểm định Ðại học - CHEA, văn bằng có giá trị quốc tế. Ngoài ra tại Việt Nam thì đây cũng là một trong những chương trình MBA đầu tiên tại Việt Nam được Cục Khảo Thí - Bộ GDÐT công nhận Văn bằng.

  * Các môn học chương trình Thạc sỹ quản trị kinh doanh tổng hợp

  STT
  Mã môn học
  Tên môn học
  Số tín chỉ
  1
  OR 5000
  Student Orientation (Định hướng học tập)
  1
  2
  MHR 6451
  Human Resource Management Methods (Các phương pháp quản trị nhân sự)

  3
  3
  MBA 5501
  Advanced Marketing (Marketing nâng cao)

  3
  4
  MBA 6001
  Organizational Research & Theory (Lý thuyết và nghiên cứu tổ chức)

  3
  5
  MBA 6601
  International Business (Kinh doanh quốc tế)

  3
  6
  MBA 5401
  Management Information System (Các hệ thống thông tin quản lý)

  3
  7
  MBA 6301
  Business Ethics(Đạo đức kinh doanh)

  3
  8
  MBA 5101
  Strategic Management & Business Policy (Chính sách kinh doanh và quản trị chiến lược)

  3
  9
  MBA 5652
  Research Methods (Các phương pháp nghiên cứu)

  3
  10
  MBA 6081
  Coporate Finance (Tài chính doanh nghiệp)

  3
  11
  MBA 6053
  Economics for Managers (Quản lý kinh tế)

  3
  12
  MBA 6961
  Project Management (Quản trị dự án)

  3
  13
  MBA 6151
  Operation Research (Nghiên cứu hoạt động)

  3
  Tổng cộng

  37 


  * Thời gian học: 18 tháng

  * Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Anh

  * Điều kiện xét tuyển

  Có ít nhất một bằng đại học hệ 04 năm trở lên hoặc đã/đang theo học Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sỹ QTKD

  Có chứng chỉ TOEFL tối thiểu 530 (PBT) / 197 (CBT) / 71 (IBT); hoặc IELTS từ 6.5 trở lên; hoặc vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh COMPASS; hoặc các điều kiện tương đương khác theo yêu cầu của Trường Đại học Nam Columbia.

  * Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 28/06/2015
  Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
  Tư vấn viên Ms Huyền 0934252220

 • Hiện Trung tâm Hợp tác Ðào tạo Quốc tế đang tuyển sinh Chương trình MBA hệ tổng hợp, MBA hệ hoàn chỉnh và MBA các chuyên ngành KHÓA 34, bao gồm:
  - MBA chuyên ngành Tài Chính

  - MBA chuyên ngành Marketing

  - MBA chuyên ngành Quản trị Dự án

  - MBA chuyên ngành Quản trị Nhân sự

  - MBA chuyên ngành Quản trị Công

  - MBA chuyên ngành Quản trị y tế

  Ngoài Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA), chương trình tại Việt Nam còn có thêm:
  - Thạc sỹ Hành chính Công (MPA)

  - Thạc sỹ An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp


  Do trường Ðại học Nam Columbia Hoa Kỳ đào tạo và cấp bằng chính thức. Chương trình được kiểm định Chất lượng giáo dục bởi DEAC, do đó cũng là thành viên được công nhận của Hội đồng Kiểm định Ðại học - CHEA, văn bằng có giá trị quốc tế. Ngoài ra tại Việt Nam thì đây cũng là một trong những chương trình MBA đầu tiên tại Việt Nam được Cục Khảo Thí - Bộ GDÐT công nhận Văn bằng.

  * Các môn học chương trình Thạc sỹ quản trị kinh doanh tổng hợp

  STT
  Mã môn học
  Tên môn học
  Số tín chỉ
  1
  OR 5000
  Student Orientation (Định hướng học tập)
  1
  2
  MHR 6451
  Human Resource Management Methods (Các phương pháp quản trị nhân sự)

  3
  3
  MBA 5501
  Advanced Marketing (Marketing nâng cao)

  3
  4
  MBA 6001
  Organizational Research & Theory (Lý thuyết và nghiên cứu tổ chức)

  3
  5
  MBA 6601
  International Business (Kinh doanh quốc tế)

  3
  6
  MBA 5401
  Management Information System (Các hệ thống thông tin quản lý)

  3
  7
  MBA 6301
  Business Ethics(Đạo đức kinh doanh)

  3
  8
  MBA 5101
  Strategic Management & Business Policy (Chính sách kinh doanh và quản trị chiến lược)

  3
  9
  MBA 5652
  Research Methods (Các phương pháp nghiên cứu)

  3
  10
  MBA 6081
  Coporate Finance (Tài chính doanh nghiệp)

  3
  11
  MBA 6053
  Economics for Managers (Quản lý kinh tế)

  3
  12
  MBA 6961
  Project Management (Quản trị dự án)

  3
  13
  MBA 6151
  Operation Research (Nghiên cứu hoạt động)

  3
  Tổng cộng

  37 


  * Thời gian học: 18 tháng

  * Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Anh

  * Điều kiện xét tuyển

  Có ít nhất một bằng đại học hệ 04 năm trở lên hoặc đã/đang theo học Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sỹ QTKD

  Có chứng chỉ TOEFL tối thiểu 530 (PBT) / 197 (CBT) / 71 (IBT); hoặc IELTS từ 6.5 trở lên; hoặc vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh COMPASS; hoặc các điều kiện tương đương khác theo yêu cầu của Trường Đại học Nam Columbia.

  * Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 28/06/2015
  Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
  Tư vấn viên Ms Huyền 0934252220

 • Hiện chưa có bình luận nào. Hãy đăng nhập để là người đầu tiên bình luận cho bài viết này.
 • Chia sẻ bởi: kimthuyhoang1979 - 1341 ngày trước
 • Chia sẻ Trả lời Thông báo Spam
 • BÀI VIẾT YÊU THÍCH