Em bị tkhuyết tật bẩm sinh không có tử cung nên không thể mang thai được.
Em bị tkhuyết tật bẩm sinh không có tử cung nên không thể mang thai...
Em bị tkhuyết tật bẩm sinh không có tử cung nên không thể mang thai...

Em bị tkhuyết tật bẩm sinh không có tử cung nên không thể mang thai được. (614 lượt xem)
3 0