Sau phun môi thấy mép của miệng bị nổi mấy mụn li ti thì phải làm sao các mẹ
Sau phun môi thấy mép của miệng bị nổi mấy mụn li ti thì phải làm sao...
Sau phun môi thấy mép của miệng bị nổi mấy mụn li ti thì phải làm sao...

Sau phun môi thấy mép của miệng bị nổi mấy mụn li ti thì phải làm sao các mẹ (516 lượt xem)
6 1