Các mẹ ơi cho e hỏi chút, muốn biết bé thiếu chất gì thì làm xét nghiệm máu phải k ạ ?
Các mẹ ơi cho e hỏi chút, muốn biết bé thiếu chất gì thì làm xét...
Các mẹ ơi cho e hỏi chút, muốn biết bé thiếu chất gì thì làm xét...

Thăm dò: Nên làm gì với các chung cư không thể đạt chuẩn PCCC?

Các mẹ ơi cho e hỏi chút, muốn biết bé thiếu chất gì thì làm xét nghiệm máu phải k ạ ? (1378 lượt xem)
22 7