hue.linh.180

Trang cá nhân của Hue Linh 2 1

  • Tôi là Hue Linh. Rất vui được làm quen với các thành viên của diễn đàn Sotaychame.com Hãy hỏi tôi bất cứ thông tin gì mà bạn muốn và nếu biết tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ với các bạn.
  • Mẹ thông thái Trả lời
  • thuthuthu thuthuthu 1 chia sẻ.
  • Xin chào các chị em. Mình có một số thăơng mắc muốn hỏi mẹ nào biết chỉ dùm minh với. Mấy hnay bụng minh cứ cứng cứng chương chương khó chịu người thi mỏi rã rời thi thoảng buồn nôn ạ. Minh sạch kinh khoảng 20 hôm rồi. Có mẹ nao biết như thế là sao ko ạ.
    Chi tiết
  • thuthuthu thuthuthu gửi 17821 ngày trước
  • Xin chào các chị em. Mình có một số thăơng mắc muốn hỏi mẹ nào biết chỉ dùm minh với. Mấy hnay bụng minh cứ cứng cứng chương chương khó chịu người thi mỏi rã rời thi thoảng buồn nôn ạ. Minh sạch kinh khoảng 20 hôm rồi. Có mẹ nao biết như thế là sao ko ạ.
  • 1 Chia sẻ Trả lời