bibolaem256

Trang cá nhân của Nguyễn Minh Hòa 1 0

  • Tôi là Nguyễn Minh Hòa. Rất vui được làm quen với các thành viên của diễn đàn Sotaychame.com Hãy hỏi tôi bất cứ thông tin gì mà bạn muốn và nếu biết tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ với các bạn.
  • Mẹ thông thái Trả lời