thuythuy93

Trang cá nhân của Nguyễn thanh thuỷ 1 0

  • Tôi là Nguyễn thanh thuỷ. Rất vui được làm quen với các thành viên của diễn đàn Sotaychame.com Hãy hỏi tôi bất cứ thông tin gì mà bạn muốn và nếu biết tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ với các bạn.
  • Mẹ thông thái Trả lời