huynhyenvi

Trang cá nhân của Huỳnh Thị Yến Vĩ 1 0

  • Tôi là Huỳnh Thị Yến Vĩ. Rất vui được làm quen với các thành viên của diễn đàn Sotaychame.com Hãy hỏi tôi bất cứ thông tin gì mà bạn muốn và nếu biết tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ với các bạn.
  • Mẹ thông thái Trả lời